Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Deklaratë për Shtyp 14.09.2012

Me urdhër të Zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektorati i këtij Këshilli, do të verifikojë veprimtarinë gjyqësore të realizuar nga gjykatat, në shqyrtimin e akuzave penale, në ngarkim të të pandehurve, të dyshuar si autorë të ngjarjes së rëndë të ndodhur në datën 13.09.2012, ndaj Kryekomisarit Adem Tahiraj.