Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Raportet e monitorimit per Vitin 2013

 

Raportet progresive: 3-Mujor, 6-Mujor9-Mujor, 12-Mujor

 

 

 

Raportet e monitorimit per Vitin 2014

 

Raportet progresive: 3-Mujor, 6-Mujor9-Mujor, 12-Mujor

 

 

 

Raportet e monitorimit per Vitin 2015

 

Raportet progresive: 3-Mujor, 6-Mujor9-Mujor, 12-Mujor

Raportet e monitorimit per Vitin 2016

Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor

 

Raportet e monitorimit per Vitin 2017

Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor

 

 
Raportet e monitorimit per vitin 2018
Raportet e monitorimit: 3-Mujor, 8-Mujor

 

 

Klikoni mbi link per te pare dokumentin!