Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vendim Nr.43 datë 12.03.2019

PËR

MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 34, 53, 55 dhe 56 të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 274 të ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në vendimet nr.17, 18 dhe 19, datë 29.01.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe në propozimin e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë që do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020,

V E N D O S I:

 1. Të miratojë listën emërore të kandidatëve për Ndihmës Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, sipas lidhjes 1, bashkëlidhur këtij vendimi.
 2. Të miratojë listën emërore të kandidatëve për Ndihmës Ligjorë, që nuk plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, sipas lidhjes 2, bashkëlidhur këtij vendimi.
 3. Të miratojë listën emërore të kandidatëve për Këshilltarë Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, sipas lidhjes 3, bashkëlidhur këtij vendimi.
 4. Të miratojë listën emërore të kandidatëve për Këshilltarë Ligjorë, që nuk plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, sipas lidhjes 4, bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

LIDHJA 1

LISTA E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR NDIHMËS LIGJORË

 1. Brixhilda Andrea Muzho;
 2. Vili Novrus Vreoni;
 3. Ramela Ilir Skuqi;
 4. Lavdie Ylli Hysaj;
 5. Nesila Mehmet Xhemali;
 6. Blerta Gëzim Musabelli;
 7. Benizar Sadetin Isufi;
 8. Aida Muhedin Okaj (Jaliaj);
 9. Irena Vangjel Zhurka;
 10. Gersiana Dashamir Skifteri;
 11. Rezarta Burhan Taushani;
 12. Shpresa Nderim Cenaj;
 13. Aurora Harilla Dine;
 14. Esmir Sulejman Rringaj;
 15. Elona Fatmir Muça;
 16. Ervin Besmir Sherifaj;
 17. Ergesta Lili Ahmetaj;
 18. Alma Roland Dylgjeri;
 19. Mexhit Namik Methasani;
 20. Mikeda Mark Cenaj;
 21. Ilir Ndue Çuni;
 22. Marjanela Gëzim Stefi;
 23. Klodiana Çerçiz Kryeziu;
 24. Albi Bashkim Ganolli;
 25. Ersida Xhevair Tice;
 26. Oltian Groso Pronjari;
 27. Neriza Riza Brami;
 28. Dajana Lulzim Dhamaj;
 29.  Andrejeva Latif Qendro;
 30.  Katina Preng Shurbi;
 31. Ledia Benhun Muraku;
 32. Klementina Kamber Çela ;
 33. Marsilda Agim Beti;
 34. Urim Nexhmi Kalia;
 35. Dorina Lukë Ndoka;
 36. Redinald Sotiraq Papa;
 37. Majlind Llazar Shkira;
 38. Albana Vangjel Misja;
 39. Renato Genci Tosku;
 40. Besjana Qamil Hoxhaj;
 41. Entiljano Granit Spahiu;
 42. Alfred Bib Gjonpali;
 43. Matilda Vangjel Kaleshi;
 44. Arjeta Sadik Plaku;
 45. Besmira Pëllumb Vishe;
 46.  Entela Fadil Hasmujaj;
 47. Aurel Ajet Celibashi;
 48. Edmond Isa Kasmi;
 49. Roland Veli Deda;
 50. Eva Gëzim Hysko;
 51. Noel Nevrus Veizi;
 52. Eljona Petrit Mydini;
 53. Iva Pëllumb Harka;
 54. Erjon Rrok Marku ;
 55. Emin Luan Lusha;
 56. Denalda Edmond Muçaj;
 57. Blerta Paqësor Hamzallari;
 58. Vladimir Fetah Cjapi;
 59. Ermelinda Petrit Fejzo;
 60. Nikoleta Vangjel Mejdi;
 61. Denisa Mend’tor Perdja;
 62. Anegla Ajet Guri;
 63. Blerina Gjolek Brahimi;
 64. Arbër Muharrem Kushe ;
 65. Ankela Sami Dake;
 66. Blerina Adem Kadillari;
 67. Alfred Prend Vokrri;
 68. Arta Mark Gjoni;
 69. Klodjana Baki Hida;
 70. Arsiola Adush Dyrmishi;
 71. Eni Dashmir Kokalari;
 72. Matilda Aqif Peza;
 73. Rozeta Mitri Koxhaj;
 74. Lirim Lepeden Bulica ;
 75. Tomor Kasem Cano;
 76. Enkeleda Roland Pjetri;
 77. Evrikli Roland Sheri;
 78. Ledio Skënder Sali;
 79. Elona Gëzim Mone;
 80. Besmir Vladimir Alushi;
 81. Blerina Abdulla Musabelliu;
 82. Edlira Shpëtim Llango;
 83. Julinda Pavli Karteri;
 84. Griselda Enver Hotaj;
 85. Blerta Hajrulla Aliu;
 86. Valbona Përparim Metaj;
 87. Marisa Isuf Mezini;
 88. Ejona Ibrahim Hoxha;
 89. Matilda Agron Fetau;
 90. Etleva Sinan Nozlli;
 91. Eduart Ndue Qehaja;
 92. Vasilika Kosta Fuqi;
 93. Kamila Shpëtim Petriti.

LIDHJA 2

LISTA E KANDIDATËVE QË NUK PLOTËSOJNË KRITERET PËR NDIHMËS LIGJORË

 1. Enid Pëllumb Luçaj - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 2. Besjana Muj Beçolli-ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 3. Matilda Fuat Bako - ka notë mesatare nën 7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore;
 4. Valbona Lek Sulejmani - ka notë mesatare nën 7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore;
 5. Matilda Vangjel Vako - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet, ka masë disiplinore dhe nuk ka master shkencor, por vetëm master profesional;
 6. Mimoza Mane Cenaj - ka notë mesatare të përgjithshme nën 7 (shtatë) dhe notë mesatare për grupin e lëndëve kryesore nën 7 (shtatë);
 7. Juliana Todi Çupa - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 8. Age Llesh Domi - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 9. Brunilda Petrit Vrapi - ka notë mesatare nën 7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore dhe përvojë profesionale që lidhet me gjykatën më pak se 3 vjet;
 10. Era Pandeli Bilbilaj - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 11. Shkëlzen Ridvan Zhollani - ka notë mesatare të përgjithshme nën 7 (shtatë) dhe notë mesatare për grupin e lëndëve kryesorenën 7 (shtatë);
 12. Vasjana Efthimaq Postol - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 13. Amantja Gramoz Levanaj - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 14. Aldora Enver Dume - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 15. Alma Mitat Lloshi - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 16. Ajkuna Agim Anxhaku - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 17. Laura Zef Molla - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 18. Irma Petref Alushaj -ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 19. Reda Besim Vathi - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 20. Iva Mustafa Hoxha - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 21. Ilma Ilir Xhakolli - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 22. Leonora Lodovik Ndreu - ka kryer studimet bachelor dhe master profesional, por jo master shkencor;
 23. Elvira Fadil Kaloshi - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 24. Lorena Nikolla Troka - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 25. Elisabeta Xhorxhi Korroveshi - ka përvojë profesionale më pak se 5 vjet;
 26. Nikolin Bejdo Durraj - ka pervojë profesionale që lidhet me gjykatën më pak se 3 vjet.

LIDHJA 3

LISTA E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR KËSHILLTARË LIGJORË

 1. Ergesta Lili Ahmetaj;
 2. Mikeda Mark Cenaj;
 3. Joana Thoma Koçi;
 4. Urim Nexhmi Kalia;
 5. Aurel Ajet Celibashi;
 6. Edmond Isa Kasmi;
 7. Iva Pëllumb Harka;
 8. Erjon Rrok Marku;
 9. Ankela Sami Dake;
 10. Blerina Adem Kadillari;
 11. Klodjana Baki Hida;
 12. Enkeleda Roland Pjetri;
 13. Edlira Shpëtim Llango.
 14. Etleva Sinan Nozlli;
 15. Evrikli Roland Sheri;
 16. Rozeta Nikolin Ivanova.

LIDHJA 4

LISTA E KANDIDATËVE QË NUK PLOTËSOJNË KRITERET PËR KËSHILLTARË LIGJORË

 1. Brixhilda Andrea Muzho - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 2. ViliNovrus Vreoni- ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 3. Lavdie Ylli Hysaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 4. Shpresa Nderim Cenaj- nuk ka dokument që provon njohuri shumë të mira të paktën të një gjuhe të Bashkimit Europian;
 5. Besjana Muj Beçolli - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 6. Anxhela Agim Tato - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 7. Mimoza Mane Cenaj - ka notë mesatare të përgjithshme nën 7 (shtatë) dhe notë mesatare për grupin e lëndëve kryesore nën 7 (shtatë);
 8. Age Llesh Domi - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 9. Dajana Lulzim Dhamaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 10. Rezarta Qazim Laçi- ka notë mesatare nën shtatë për grupin e lëndëve kryesore
 11. Vasilika Kosta Fuqi – nuk ka master shkencor;
 12. Amarildo Elmaz Dinaj- ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet dhe nuk ka dokument që provon njohuri shumë të mira të paktën të një gjuhe të Bashkimit Europian;
 13. Dorina Lukë Ndoka - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 14. Albana Vangjel Misja - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 15. Besmira Pëllumb Vishe - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 16. Entela Fadil Hasmujaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 17. Amantja Gramoz Levanaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 18. Alma Xhelo Binaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 19. Alma Mitat Lloshi - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 20. Emin Luan Lusha - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 21. Blerta Paqësor Hamzallari - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 22. Anegla Ajet Guri - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 23. Arbër Muharrem Kushe - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 24. Alfred Preng Vokrri - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 25. Eduart Ndue Qehaja - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 26. Arta Mark Gjoni - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 27. Irma Petref Alushaj -ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 28. Reda Besim Vathi- ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 29. Ilma Ilir Xhakolli - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 30. Matilda Aqif Peza -ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 31. Lirim Lepeden Bulica - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 32. Ledio Skënder Sali - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 33. Julinda Pavli Karteri-nuk ka dokument që provon njohuri shumë të mira të paktën të një gjuhe të Bashkimit Europian;
 34. Blerta Hajrulla Aliu -ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 35. Ejona Ibrahim Hoxha-ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 36. Lorena Nikolla Troka - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 37. Elisabeta Xhorxhi Korroveshi - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet;
 38. Rozeta Mitri Koxhaj - ka përvojë profesionale më pak se 10 vjet.