Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftim 7.02.2017

Njoftim për shtyp

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, me datë 07.02.2017, një mbledhje të jashtëzakonshme me rend dite shqyrtimin e kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, për caktimin e masës së sigurimit personal atë të “Pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj gjyqtares P.F. gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Pas diskutimeve, Këshilli vendosi pezullimin e përkohshëm nga detyra, të gjyqtares P.F. deri në përfundimin e procedimit penal në ngarkim të saj.