Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Ilir META

KRYETAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 24.07.2017     Faqja Zyrtare e Presidentit

Xhezair ZAGANJORI

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Datëlindja: 09.03.1957 Vendlindja: Shkodër Data e zgjedhjes si anëtar: 24.04.2013 Z. Xhezair Zaganjori, ka lindur më 09.03.1957 në Shkodër dhe është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës...

Etilda GJONAJ

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË MINISTËR I DREJTËSISË

Artan BROCI

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2012 Datëlindja: 03.03.1973 Vendlindja: ShkoderVendbanimi: TiraneGjendja civile: I martuar me kater femije.

Astrit HAXHIALUSHI

ANËTAR I KËSHILLT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2012   Datëlindja: 20.05.1968Vendlindja: KavajeVendbanimi: Tirane, Lagjia Nr 5, Komuna e ParisitGjendja familjare: I martuar me tre femije.  

Gjin GJONI

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar i KLD-së: 04.06.2013 Datëlindja : 09.03.1970Vendlindja:, LezhëVendbanimi:, TiranëGjëndja civile: Martuar

Vangjel KOSTA

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 30.10.2014

Brunilda KADI

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtare: 14.12.2015

Eneida CIVICI

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015

Petrit ÇOMO

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015 E-mail petritcomo@yahoo.it Vendi i lindjes: Tiranë Vendi i banimit: Tirane

Gerd HOXHA

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015 Datëlindja: 28.12.1976  

Neritan CENA

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si Anetar: 21.03.2016 Datëlindja: 01.12.1977 Vendlindja: Kukës

Ridvan HADO

ANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Data e zgjedhjes si Anetar: 21.03.2016 Datëlindja: 15.10.1961 Vendlindja: Elbasan