Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 19.06.2015

Njoftim - 19.06.2015

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 19.06.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e Raportit Tematik “Mbi procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore nëntor 2012 - prill 2013”. Në përputhje me pikën 2 të rendit të ditës, anëtarët e KLD-së, diskutuan mbi Informacionin e Inspektoratit për përfshirjen në vlerësimin profesional dhe etik me procedurë të përshpejtuar të disa gjyqtarëve. Sipas përcaktimeve në rendin e ditës seanca plenare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë vijoi me zhvillimin e procedurës për emërimin e kryetarit të Gjykatës së Apelit...

Njoftim - 15.06.2015

Njoftim - 15.06.2015

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, mori statusin e vendit vëzhgues në “Rrjetin Evropian të Këshillave të Gjyqësorit” (ENCJ) gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme që u zhvillua nga data 3-5 qershor, në Hagë, Hollandë, në të cilën u përfaqësua nga anëtarët e tij z. Artan Broci dhe z. Gjin Gjoni.

Njoftim - 13.06.2015

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në respekt të plotë të Kushtetutës së Republikës dhe të ligjit nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", zhvilloi sot, datë 13.06.2015, një mbledhje të jashtëzakonshme, ku vendosi miratimin e arrestimit në flagrancë të gjyqtares P.A. si dhe të japë autorizimin për caktimin e masës së sigurimit personal ndaj saj.

Njoftim - 02.06.2015

Njoftim - 02.06.2015

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 02.06.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e kalendarit për vlerësimin e inspektorëve dhe Kryeinspektorit të KLD-së.

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 70, datë 19.06.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 69/3 datë 19.06.2015

MBI VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES ORNELA NAQELLARI PËR PERIUDHËN 01.01.2014-31.12.2014

Vendim Nr. 69/2 datë 19.06.2015

MBI VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR " SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT PASHK GJACI PËR PERIUDHËN Janar-Dhjetor 2014

Vendim Nr. 68, datë 19.06.2015

PËR VERIFIKIMIN E GJENDJES SHËNDETËSORE TË GJYQTARIT ALBANO ÇEPELE DHE CAKTIMIN E EKSPERTËVE MJEKO-LIGJOR

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Shpallje Vend Vakant

Shpallje Vend Vakant

Njoftim i Këshillit të Lartë të DrejtësisëKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Shpallje Vende Vakant

Shpallje Vende Vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE