Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit

Njoftim - 15.01.2016

Njoftim - 15.01.2016

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 15.01.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me përfshirjen në rendin e ditës së kërkesës së Ministrit të Drejtësisë, për shtimin me 6 gjyqtarë në organikën e Gjykatës së Apelit Administrativ, kërkesë e cila u miratua nga KLD.

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr. 21, datë 15.01.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 17, datë 15.01.2016

PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANT PËR GJYQTAR NË DISA GJYKATA

Vendim Nr. 15, datë 15.01.2016

PËR KRYERJEN E INSPEKTIMIT TË PËRBASHKËT TË INSPEKTORATIT TË MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE TË INSPEKTORATIT TË KLD-SË, NDAJ VEPRIMTARISË SË GJYQTARIT STAVRI KALLÇO

Vendim Nr. 14, datë 15.01.2016

MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC, LIRADIN LILA

Vënde Vakante
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Shpallje Vënde Vakant për Inspektorë pranë KLD dhe Gjyqtar

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 12 dhe nr. 17, datë 15.01.2016 vendosi:

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 113 datë 22.12.2015 vendosi:   - Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 22.12.2015 vendosi:- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Shpallje Vendi Vakant të Kryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë

V E N D I MNr. 107, datë 13.11.2015 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE