Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 28.07.2015

Njoftim - 28.07.2015

Njoftim për shpalljen e listës së verifikimit të kandidatëve.

Njoftim - 23.07.2015

Njoftim - 23.07.2015

Shpallje e listës paraprake të verifikimit të kandidatëve.

Njoftim - 16.07.2015

Njoftim - 16.07.2015

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.07.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e materialit ku janë pasqyruar shqetësimet e ngritura në informacionet e ardhura nga disa kryetarë gjykate lidhur me mungesën e organikës së tyre me gjyqtarë apo dhe nevoja për shtimin e numrit të gjyqtarëve.

Njoftim mbi vizitën e Presidentit të Rrjetit Ballkanik, z. Gjin Gjoni pranë Sekretariatit në Budapest

Njoftim mbi vizitën e Presidentit të Rrjetit Ballkanik, z. Gjin Gjoni pranë Sekretariatit në Budapest

Presidenti i Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë, Z. Gjin Gjoni, viziton Sekretariatin e Rrjetit në Budapest, Hungari.

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 83, datë 16.07.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 79, datë 16.07.2015

PËR PËRCAKTIMIN E VËNDEVE NË DISPOZICION TË MAGJISTRATËVE QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET NË VITIN AKADEMIK 2013-2014

Vendim Nr. 77, datë 10.07.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 75, datë 10.07.2015

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARES SË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR xxx P.A.

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Shpallje vendi vakant - 82/2015

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 82, datë 16.07.2015, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Shpallje Vend Vakant

Shpallje Vend Vakant

Njoftim i Këshillit të Lartë të DrejtësisëKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Shpallje Vende Vakant

Shpallje Vende Vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE